Privacyverklaring


Privacyverklaring
Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor Zwanger Zeeland belangrijke waarden. Daarom gaat Zwanger Zeeland zorgvuldig met uw privacy om. Zwanger Zeeland respecteert in haar activiteiten uw privacy en wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom zijn soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Zwanger Zeeland zelf.

Zwanger Zeeland volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hoopt Zwanger Zeeland u duidelijk te maken waarom bepaalde informatie verzameld wordt, hoe die informatie gebruikt en opgeslagen wordt en met wie die informatie eventueel gedeeld wordt.

U kunt de website van Zwanger Zeeland bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit Zwanger Zeeland die persoonlijke informatie te willen geven die zij nodig heeft voor het aanvragen van een product/dienst, of met u te kunnen corresponderen, garandeert Zwanger Zeeland dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Zwanger Zeeland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zwanger Zeeland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zwanger Zeeland verstrekt. Zwanger Zeeland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

▪Uw voor- en achternaam en/of die van uw partner;
▪Uw adresgegevens;
▪Uw telefoonnummer;
▪Uw e-mailadres;
▪Uw uitgerekende datum en/of de geboortedatum van uw kind;

Waarom Zwanger Zeeland persoonsgegevens nodig heeft
Zwanger Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens om:

▪Telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, WhatsApp en/of per post) te kunnen benaderen;
▪Te met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren, doorgaans bestaande uit het geven van cursussen.
▪Uw betaling af te handelen;
▪Tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting die Zwanger Zeeland heeft inzake haar jaarverslaglegging en belastingaangifte;
▪Volledig anoniem te verzamelen over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina’s op de website van Zwanger Zeeland, browsertype en besturingssysteem. Zwanger Zeeland kan deze gegevens verzamelen en analyseren om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken. Deze gegevens kunnen worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren.

Hoe lang Zwanger Zeeland gegevens bewaart
Zwanger Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Zwanger Zeeland gegevens maximaal 7 jaar. Ook wat betreft factuurgegevens houdt Zwanger Zeeland zich aan deze wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert Zwanger Zeeland drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Delen met anderen
Zwanger Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel op uw verzoek.

Openbaarmaking persoonsgegevens
Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens op de website van Zwanger Zeeland worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer u een review schrijft. Het gaat dan om uw voornaam dan wel voorletter, het soort cliënt dat u bent of bent geweest van Zwanger Zeeland en het jaartal waarin dit plaatsvond. Als u hiervoor geen toestemming verleent, wordt de review uiteraard anoniem geplaatst. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Links naar andere websites
De website van Zwanger Zeeland bevat links naar websites van andere partijen. Zwanger Zeeland draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Cookies
Zwanger Zeeland gebruikt geen cookies of soortgelijke technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zwangerzeeland.nl. Zwanger Zeeland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Zwanger Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zwanger Zeeland werkt qua software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die door Zwanger Zeeland verzameld worden te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zwanger Zeeland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zwanger Zeeland op via info@zwangerzeeland.nl.

www.zwangerzeeland.nl is een website van Zwanger Zeeland.

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Zwanger Zeeland, neem dan contact op. Uiteraard worden goede suggesties ten zeerste gewaardeerd, aarzel niet Zwanger Zeeland te vertellen op welke punten zij haar service mogelijk kan verbeteren.

Wijzigen privacyverklaring
Zwanger Zeeland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op de website van Zwanger Zeeland.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.